Algemene Voorwaarden

 

1.  Besproken rijlessen moeten bij verhindering tenminste 
     24 uur van te voren worden afgezegd.
 
2.  Voor afgesproken rijlessen welke later dan genoemde tijdstippen
     worden afgezegd, zullen wij de normale  lesprijs in rekening brengen.
 
3.  Berichten van verhindering, welke eventueel per automatische
     telefoonbeantwoorder (Voicemail of E-Mail) worden afgegeven,
     gelden alleen als zij door ons worden bevestigd.
 
4.  Verzoeken tot het verzetten van gemaakte afspraken dienen minstens
      2 maal 24 uur van tevoren worden gedaan, daar het anders onmogelijk
      is aan deze verzoeken te voldoen.
 
5.  Het laten meerijden van kinderen, passagiers, huisdieren etc. etc.
      tijdens de rijles kan mede in verband met de verkeersveiligheid
      beslist niet worden getolereerd.

6. De les dient aan het eind door de leerling voldaan te worden,

     tenzij anders afgesproken.

 

7. Cursussen of andere acties dienen vooraf te worden voldaan.

     Tenzij anders afgesproken.